Afbeelding4

Celebrate Safe Symposium: Hoe zie jij de toekomst?

Het is dinsdag 5 november. Twee Waaghalzen, Annebelle en Silvana, verlaten het hoofdkwartier in Tilburg en gaan op weg naar de hoofdstad om het Celebrate Safe symposium te bezoeken. In 2015 werd het platform Celebrate Safe opgericht met als doel voorlichting over drugs te geven op feesten. Binnen het platform werken verschillende organisaties samen. Tijdens het symposium blikt Celebrate Safe op de afgelopen 5 jaar en kijken zij samen met alle aanwezigen naar de toekomst. 

Celebrate Safe is geïnitieerd door ID&T en uitgebreid tot een publiek private samenwerking met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in 2015 van start gegaan met als doel het creëren van bewustwording bij bezoekers van evenementen over de risico’s die gepaard gaan met feesten. 

De 10 pijlers

Celebrate Safe heeft 10 pijlers ontwikkeld waarmee ze tips geven voor veilig feesten. Tijdens het symposium stond Celebrate Safe stil bij het verleden en het heden en wierpen zij een blik op de toekomst van de organisatie. De dag begon met een aantal sprekers, vervolgens gingen de bezoekers zelf aan de slag met een brainstorm over het festival van de toekomst. Er waren zowel event-organisatoren, voorlichters en EHBO personeel aanwezig om zo, met alle disciplines die betrokken zijn bij een evenement, goed na te denken over het festival van de toekomst. 

Party panel onderzoek

Gjalt-Jorn presenteerde resultaten van 4 rondes Party Panel onderzoek. Dit is de online survey tool die Celebrate Safe i.s.m. haar partners uitzet onder de bezoekers van evenementen om inzicht te krijgen in bepaald risicogedrag, en zodoende de voorlichting te kunnen verbeteren. Gjalt legde uit dat om gedrag te veranderen bij iemand anders je moet weten welke determinanten ten grondslag liggen aan het gedrag. Wil je hier meer over weten? Gjalt-Jorn Ygram Peters heeft samen met Rik Crutzen een boek geschreven over gedragsverandering wat je hier kan lezen.

In 2017 werd het partypanel vragen gesteld over gehoorbescherming. Uit de antwoorden kwam naar voren dat de voornaamste reden dat mensen geen gehoorbescherming op festivals dragen niet komt omdat men niet op de hoogte is van de gezondheidsrisico’s van het niet dragen van gehoorbescherming. Er ligt een andere reden ten grondslag van dit gedrag. Een voorlichtingscampagne ontwikkelen over gehoorschade door evenementen zal weinig effect hebben. 

De relatie-economie 

Denis Doeland werkte bijna 18 jaar bij ID&T en is tegenwoordig o.a. adviseur op het gebied van sociale media. Hij kwam vertellen over de relatie-economie en het digitale tijdperk waarin we leven  waarin bedrijven fans moeten bereiken. Denis Doeland zegt: “We geloven dat hoe relevanter en persoonlijker de interactie is, hoe meer positieve impact dit heeft op het leven van mensen.” Denis heeft ons inzicht gegeven in verschillende content modellen en het belang van het opbouwen van een goede relatie opbouwen met je fans voor het voortbestaan van je merk. 

Een van deze modellen is het Content Impact Model. Het toepassen van dit model zorgt ervoor dat men inzicht krijgt in hoe content tot omzet kan leiden. Wil je meer weten over dit model? Lees dan Hoofdstuk 1 van het boek Digitaal Vermogen van Denis Doeland. Te vinden op zijn website.

Het is belangrijk om onbekende ambassadeurs aan te stellen, want je markfans zijn degene die het bedrijven helpen verder te komen. 

Celebrate Safe en de toekomst 

Na de presentatie gingen alle aanwezigen in werkgroepen aan de slag om te brainstormen over het festival van de toekomst. De werkgroepen waren onderverdeeld in verschillende thema’s. Hoe ziet het festival van de toekomst er bijvoorbeeld uit met betrekking tot alcohol en drugs? Gaan we mensen nog steeds op dezelfde manier voorlichten? Hebben mensen straks nog dezelfde behoeftes als nu? Allemaal onderwerp waar Celebrate Safe zich mee bezig houdt. 

Aan het eind van het jaar is het gedaan met de subsidie die Celebrate Safe nu ontvangt. Een treurige zaak vinden wij. Als land mogen wij trots zijn op Celebrate Safe. Wij zijn een vooruitstrevend land als het aankomt op drugsvoorlichting. Waar andere landen geen voorlichting geven, omdat drugs illegaal is, besluiten wij om de bezoekers van feesten wél in te lichten over de risico’s van het gebruik van drugs. Uiteindelijk gebruiken mensen toch wel.  

Veel internationale bezoekers durven niet naar de EHBO omdat zij bang zijn overgeleverd te worden aan de politie. Terwijl deze mensen juist wél hulp nodig hebben. Hoe gaat het dan op feestjes in deze landen? 

Silvana: “Vorig jaar zat ik buiten tijdens een feestje in Berlijn en een toerist was aan het slapen op de bank tegenover mij. Een medewerker van de club ging naar hem toe en deed een poging om hem wakker te maken. Toen dit gelukt was verzocht hij de man de club te verlaten. De medewerker liep weg en de toerist viel weer in slaap. Zou het wel goed met hem gaan? Heeft hij hulp nodig? Misschien iets verkeerds gebruikt?”

Wij vinden dat Celebrate Safe moet blijven bestaan en dat zij voorlichtingen moeten blijven én kunnen blijven geven in samenwerking met al haar partners. Voorlichting blijft nodig. Er komen steeds weer nieuwe middelen op de markt en mensen komen steeds jonger in aanraking met drugs. Er zijn steeds meer festivals in Nederland en de pillen worden steeds sterker. Reden genoeg om het uitgaanspubliek goed te blijven informeren over drugs- en alcoholgebruik. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je pittige bericht is verstuurd!