Logo_FINAL (1)

Gender in de Blender

initiatief van studio waaghals 

Gender in de Blender is een initiatief van Studio Waaghals, door middel van dit project willen we bewustzijn en acceptatie creëren rondom gendergelijkheid – zoals de verschillen tussen man en vrouw, de LGBTQIAP+ community en stereotyperingen. We hopen met dit project jongeren stil te laten staan bij de problemen op het gebied van gendergelijkheid. We schetsen een beeld van de problemen in de wereld van nu en betrekken Tilburg hierbij. Dit doen we door met een trans-mediale communicatie – zowel online als offline – naar buiten te treden. 

Door verhalen waar deze problemen aan bod komen zichtbaar te maken in de stad Tilburg met behulp van muurschilderingen. Deze verhalen zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben gehad met aspecten rondom het onderwerp gendergelijkheid en/of stereotypering. Iedere muurschildering wordt ondersteund door een online podcast, waar het verhaal in naar voren wordt gebracht. 

Het basiselement van dit project is de samenwerking tussen Studio Waaghals, de kunstenaar, het verhaal, de locatie en alle andere betrokken partijen. We zetten ons samen in om een gezamenlijk doel te bereiken, namelijk een wereld creëren waarin iedereen zijn eigen keuzes kan maken. Iedereen moet vrij zijn om te doen wat ie wil. En dat, is Gender in de Blender! 

Meer informatie over kunstenaars, locaties en de opening volgt. Stay tuned… 

Je pittige bericht is verstuurd!